ابعاد کانتینرهای موجود در زرین ترابر

 

طول :5.895 m

عرض : 2.350 m

ارتفاع : 2.392 m

عرض درب: 2.340 m

ارتفاع درب: 2.292 m

ظرفیت بارگیری: 2230 Kgs

حداکثر ظرفیت بارگیری: 28230 Kgs

 

ابعاد کانتینر 20 فوت

 

طول : 12.029 m

عرض : 2.350 m

ارتفاع : 2.392 m

عرض درب: 2.340 m

ارتفاع درب: 2.292 m

ظرفیت: 67 m3

ظرفیت بارگیری: 3780 Kgs

حداکثر ظرفیت بارگیری: 26700 Kgs

 

ابعاد کانتینر 40 فوت

کانتینر 40 فوت تقریبا با ابعاد یکی تریلی برابر است و این مدل نیز بسیار پر کاربرد است.

 

 

طول : 5.724 m

عرض : 2.286 m

ارتفاع : 2.014 m

عرض درب: 2.286 m

ارتفاع درب: 2.067 m

ظرفیت: 26 m3

ظرفیت بارگیری: 2550 Kgs

حداکثر ظرفیت بارگیری: 21450 Kgs

ابعاد کانتینر 20 فوت یخچالی

 

طول : 11.840 m

عرض : 2.286 m

ارتفاع : 2.120 m

عرض درب: 2.286 m

ارتفاع درب: 2.195 m

ظرفیت: 60 m3

حداکثر ظرفیت بارگیری: 26630 Kgs

 

ابعاد کانتینر 20 فوت یخچالی

برای ایجاد دمای مناسب و ثابت درون محفظه کانتینر یخچالی واحد برودتی تعبیه شده است. از انجایی که ابعاد خارجی کانتینر میبایست مطابق با استاندارهای ios باشد. ایجاد قسمت برودتی باعث کاهش فضای درونی کانتیر شده است.
گردش هوا بصورت پایین به بالا در کانتینر جریان پیدا میکند. هوای گرم بعد از گذشتن از واحد برودتی و سرد شدن به داخل کانتینر هدایت می‌شود. برای اطمینان از گردش کافی در محفظه کف پوش مشبک تهیه می‌شود. همچنین باید از بالا ارتفاع حداقل 12 سانتی متر فضای خالی را در نظر گرفت. همچنین باید بسته بندی به شکلی باشد که مانع از عبور جریان هوا به قسمت های مختلف بار نشود.
کالاهایی همچون میوه، گل، گوشت به صورت آویزان از این طریق حمل میشوند.

 

طول: 11.840 m

عرض درون: 2.286 m

ارتفاع درون: 2.120 m

عرض درب: 2.286 m

ارتفاع درب: 2.195 m

ظرفیت: 60 m3

وزن اضافی: 3850 Kgs

حداکثر وزن باربری: 26630 Kgs

 

ابعاد کانتینر 40 فوت های کیوپ

طول : 13,556 m

عرض : 2.352 m

ارتفاع: 2.700 m

عرض درب: 2.340 m

ارتفاع درب: 2.597 m

ظرفیت: 86 m3

وزن اضافی: 4800 Kgs

حداکثرظرفیت بارگیری: 27700 Kgs

کانتینر 45 فوت های کیوپ

طول : 5.888 m

عرض : 2.345 m

ارتفاع : 2.315 m

عرض درب: 2.286 m

ارتفاع درب: 2.184 m

ظرفیت: 32 m3

وزن اضافی: 2250 Kgs

حداکثر ظرفیت بارگیری: 30480 Kgs

ابعاد کانتینر 20 فوت اوپن تاپ

 

موارد استفاده برای بارهایی با وزن خیلی زیاد و ابعاد غیر متفارف و غیر قابل قسمت

 

طول : 12.029 m

عرض : 2.342 m

ارتفاع : 2.326 m

عرض درب: 2.341 m

ارتفاع درب: 2.274 m

ظرفیت: 65 m3

وزن اضافی: 3810 Kgs

حداکثر ظرفیت بارگیری: 26670 Kgs

 

ابعاد کانتینر 40 فوت اوپن تاپ

از کانتینرهای روباز برای انواع محموله های عمومی (بار خشک) استفاده می شود. کاربردهای اصلی آنها به شرح زیر است:

بارگیری کالا از سقف توسط جرثقیل 
بارهای ارتفاع بلند

طول :  5.698 m

عرض : 2.230 m

ارتفاع : 2.255 m

عرض درب: 0.000 m

ارتفاع درب: 0.000 m

ظرفیت: 0 m3

وزن اضافی: 2500 Kgs

حداکثر ظرفیت بارگیری: 21500 Kgs

ابعاد کانتینر 20 فوت فلت رک

طول : 11.832 m

عرض : 2.228 m

ارتفاع : 1.981 m

عرض درب: 0.000 m

ارتفاع درب: 0.000 m

ظرفیت: 0 m3

وزن اضافی: 4200 Kgs

حداکثرظرفیت بارگیری: 40800 Kgs

کانتینر 40 فوت فلت رک

طول : 6.058 m

عرض : 2.438 m

ارتفاع : 2.438 m

عرض درب: 0.000 m

ارتفاع درب: 0.000 m

ظرفیت: 0 m3

وزن اضافی: 4190 Kgs

حداکثر ظرفیت بارگیری: 26290 Kgs

کانتینر 20 فوت مخزن دار

مواد استفاده

مواد غذایی: آب میوه ، روغن‌های خوراکی، مایعات خوراکی
مواد شیمیایی: مواد خطرناک ، مانند سوخت ، مواد سمی ، مواد محافظ در برابر خوردگی